Obecně

Podnikatelský plán – víte, jak ho připravit?

Plánovat je rozumné a při podnikání je to nutnost. Tvorba kvalitního podnikatelského plánu vám udělá v hlavě jasno. Víte, jak na to?

Podnikatelský plán sestavujete buď pro sebe nebo pro potencionální investory. Měl by být jasný, stručný a přehledný.

Jak na byznys plán

Vzhled podnikatelského plánu je vlastně na vás. Neexistuje daný vzor. Vše závisí na tom, pro koho je tvořen. Pokud ho chcete předat investorům, měl by mít několik stran a být na hlavičkovém dokumentu. Nejdříve si ale sedněte a sepište si na papír základní body:

  • v čem podnikáte
  • jaká je současná situace
  • kam se chcete dostat v časovém horizontu roku a pěti let
  • jaké chystáte změny
  • nové spolupráce

Vzhled a obsah podnikatelského plánu

Stejně jako kniha, tak i váš podnikatelský plán potřebuje titulní stránku. Opatřete ji logem, kontaktem, adresou a pěkným nadpisem. Na další straně připravte strukturovaný obsah podnikatelského plánu (pokud ho vytvoříte v PDF, budou se moci čtenáři prokliknout z bodu obsahu do vybrané části dokumentu). Na začátku se věnujte zaměření vaší firmy a současné situaci u vás a na trhu. Nezapomeňte být konkrétní v počtu zaměstnanců a financích. Vysvětlete, co máte za plány a jak přesně použijete vložené finance (to může zahrnovat i stěhování do nových prostor, nové zaměstnance a jejich vzdělávání, rozšíření výroby atd.) Vytvořte snadné propočty, ať je vidět, jaké finanční změny celý proces přinese. Představte tým, který s vámi už teď pracuje a bude se podílet i na dalším kroku.

Přílohy

Součástí plánu mohou být přílohy. K nim se počítají například receptury, výrobní postupy, technologické náčrty a údaje, soupis zaměstnanců, smlouvy s dodavateli, katalogy, brožury, online kampaně apod.

Podnikatelský plán si připravte i v angličtině. Někteří investoři se mezi sebou znají a často si zajímavé projekty doporučují nebo se na nich spolupodílí, a to napříč zeměmi.

Komentáře

komentářů